Φορμα εγγραφης Κ.Ξ.Γ.

Εγγραφείτε εδώ

December 2019 Session

Εξετάσεις 14 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία Γραπτών Εξετάσεων

H ημερομηνία εξέτασης είναι η 14η Δεκεμβρίου 2019.
Οι ώρες της γραπτής εξέτασης και οι ημερομηνίες και ώρες των προφορικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Βάσεις Επιτυχίας

Οι βάσεις επιτυχίας παραμένουν στο 50% για τα επίπεδα A1 - C1 και στο 60% για το επίπεδο C2.

Κόστος Εξετάσεων ανά Επίπεδο

Επίπεδο Εξέταστρα
LA1 (Α1) 65€
L1 (Α2) 85€
L2 (B1) 85€
L3 (B2) 120€
L4 (C1) 130€
L5 (C2) 140€

Στοιχεία Λογαριασμού

Επικοινωνήστε με την Unicert Κύπρου

Τηλ: 99696333

Αιτήσεις

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων από 19/9/2019 έως 4/11/2019.

Οι αιτήσεις για τις Ειδικές Περιπτώσεις (άτομα με Ειδικές Ανάγκες ή/και με μαθησιακές δυσκολίες) θα γίνονται δεκτές έως 1/11/2019.

Οι Ημερομηνίες Υποβολής των αιτήσεων για τις Ειδικές Περιπτώσεις (άτομα με Ειδικές Ανάγκες ή/και με μαθησιακές δυσκολίες) θα ανακοινωθούν σύντομα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων:

 • Αίτηση
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα)

Δικαιολογητικά για την εγγραφή Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και/ή μαθησιακές δυσκολίες:

 • Αίτηση «Special Arrangements Request Form»
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα)
 • Ιατρική γνωμάτευση των τελευταίων τριών χρόνων μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητα δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψηφίου.
  (Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα και στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη).

Τρόποι αποστολής αίτησης:

 • Ηλεκτρονικά (διαθέσιμο μόνο για κέντρα ξένων γλωσσών και καθηγητές)
 • Με email στο cyprus@unicertcy.com με επισυναπτόμενα αρχεία τα παραπάνω δικαιολογητικά
 • Με Fax στο (+357)25877710
 • Ταχυδρομικώς (συστημένο) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Unicert
193 Franklin Roosevelt str
Zakaki, Limassol, Cyprus
(+357) 2587 77 70